Prof. Dr. Ziya Mocan kimdir?

Asrımızın hastalığı olarak bilinen "Morbid obezite" de sağlıklı kilo vermede ülkemizin önde gelen otoritelerinden Prof. Dr. Ziya MOCAN, halen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları bölümününde şeftir. Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Ziya MOCAN'ın 100'ün üzerinde yurtdışı makalesi ve basılmış bir kitabı mevcuttur.

Muayenehane bilgileri :
Güzelbahçe Sok. No: 25/12 Yonca Apt. kat 4 Nişantaşı / İstanbul
Telefon : 0212 219 62 62
 
YAZILAR
Obezite ve Nedenleri

Prof.Dr.M.Ziya MOCAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

1950 yılında Zonguldak ta doğdu.1961-1968 orta eğitimini T:E:D. Zonguldak Koleji'ni derece ile tamamlayarak 1968 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi.31 Temmuz 1974 Tarihinde aynı fakülteden derece ile mezun oldu. Eylül 1974 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak asistan olarak atandı.27 Ekim 1978 tarihinde ihtisas süresini tamamlayarak "Kronik Böbrek Hastalarında İdrarda c-AMP Aktivitesi ve Böbrek Fonksiyonları ile ilişkili" başlıklı tez ile ihtisas sınavına girdi ve İç Hastalıkları Bilim Dalı Uzmanı oldu.1979- 1981 yıllarında 14 aylık Askerlik görevini Polatlı Askeri Hastanesi'nde başhekim olarak tamamladı.3 Kasım 1981 tarihinde Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Dalı'na öğretim görevlisi olarak atandı. Bu fakültede İç hastalıkları Bilim Dalı'nda ilk çalışan öğretim görevlisi olarak iç Hastalıkları Anabilim Dalı'nı kurdu ve geliştirdi.

7 Haziran 1982 tarihinde aynı fakültede İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçentliğe yükseldi.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca girdiği Doçentlik sınavını başaran Prof.Dr. Ziya MOCAN 'a 27 Ekim 1983 tarihinde İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verildi.

1 Kasım 1984 tarihinde "Royal College of Surgeons and Physicians of Glasgow"dan aldığı burs ile İskoçya'ya gitti. İngiltere'de "General Medical Counciléüyesi oldu ve "Glasgow Health Board"tarafından desteklendi. "Glasgow Western Infirmary" Hastanesi, Böbrek Hastalıkları Bölümünde 22 ay, "Honorary Registrar"olarak aktif doktorluk yaptı, çeşitli araştırma projelerine katıldı ve uluslar arası bilimsel toplantılarda İngilizce tebliğler sundu. Yapmış olduğu çalışmalarda Karadeniz Üniversitesi Senatosu'nun 29 Ocak 1987 günkü toplantısında Karadeniz Üniversitesi'den TÜBİTAK teşvik ödülüne aday gösterildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 10 kasım 1986 tarihinden beri Anabilim Dalı Başkanlığı'nı sürdüren Prof. Dr. Ziya MOCAN tıp fakültesinin çeşitli bölümlerinin kurulmasında başkanlık yapmıştır. 1982-1984 yılları arasında kan bankası müdürlüğü yaptı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu birimi kurdu.23 Kasım 1983-1 Kasım 1984 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü yaptı.Prof. Dr. Ziya MOCAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nfde Hemodiyaliz Bölümü'nü 1988 yılında kurdu ve başkanlığını yürüttü.

Prof. Dr. Ziya MOCAN, Yükseköğrenim Kurulu'nun 03/02/1989 tarihli toplantısında,2547 sayılı kanunun 26. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 21.maddesini 1.fıkrası uyarınca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'ndaki Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Prof. Dr. Ziya MOCAN Kasım-Aralık 1990 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri Texas Tech University Medical School'da "Visiting Professor" olarak klinik çatışma ve bilimsel araştırmalar yapmıştır.

YAPMIŞ OLDUĞU İDARİ GÖREVLER

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, 3. sınıf üriner sistem ders kurulu başkanlığı , 6 Ekim 1987 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 9 Ekim 1987 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İdari ve Mali konuları yürütmek üzere görevlendirildi. 13 Ocak 1988 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırma görevlilerinin ihtisas tezlerini incelemek üzere komisyon başkanlığına,Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile getirildi. 27 Nisan 1988 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili satın alma komisyonunda görevlendirildi. 1 Mart 1988 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farabi Hastanesi Koordinasyon Kurulu'nun üyesi oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölüm Başkanlığı yaptı.

Prof. Dr. Ziya MOCAN 22/05/1997 tarihinde Nefroloji üst ihtisasını almıştır. Prof. Dr. Ziya MOCAN 10 yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürüttükten sonra Temmuz 1998 tarihinde SSK Okmeydanı Hastanesi 5. Dahiliye Klinik Şefliği Başkanlığına ve SSK Nişantaşı Hemodiyaliz Merkezi'ne sorumlu uzman olarak atanmıştır. Ocak 2007 tarihinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları bölümünü kurmak üzere şef olarak naklen atanan Prof. Dr. Ziya MOCAN'ın 100'ün üzerinde yurtdışı makalesi ve basılmış bir kitabı mevcuttur. Prof. Dr. Ziya MOCAN evli ve 2 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Ziya MOCAN obezite ve sağlıklı beslenme konularında çeşitli sunumlar ve konferanslar vermiş, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş çeşitli halk konferanslarına katılmış ve halkın "sağlıklı yaşam" ile ilgili bilgilendirme eğitimlerini vermiştir. Prof. Dr. Ziya MOCAN Etiler Rotary Klübünün 2005-2006 yılı meslek başarı ödülünü kazanmış ve topluma sağladığı katkılardan dolayı Türkiye'de yılın başarılı doktoru olarak gösterilmiştir. (14/11/2005)

Asrımızın hastalığı olarak bilinen "Morbid obezite" de sağlıklı kilo vermede ülkemizin önde gelen otoritelerinden Prof. Dr. Ziya MOCAN'ın parolası "önce sağlık" olmuştur. Kilo vermenin bir estetik sorundan çok bir sağlık problemi olarak hastalarını takip ve tedavi eden Dr.MOCAN obeziteyi bir "aysberge" benzetmektedir. Nasıl bir aysbergin görünen kısmı çok az bir miktarı ise obez bir hastanın da görünen kilosu sadece bir göstergesi olup esas olanın aysbergin altında olan yani hastanın iç organlarındaki değişiklik,hastalık ve patolojileri tespit edip ona göre tedaviye yaklaşması olmaktadır. Bu nedenle kilolu hastaya yaklaşımın her zaman sağlıklı bir şekilde olmasını sağlamayı ön planda tutan Prof. Dr. Ziya MOCAN,iç hastalıkları uzmanlık alanındaki bilgilerini obez hastaların tedavisinde kullanmaktadır.

Obez bir hastanın her sisteminde bir bozukluk az-çok olmaktadır. Bu nedenle bu iç organlarda ve hormonlarda gelişen bozulmanın teşhis ve tedavisi bir iç hastalıkları uzmanı ve obezitede isim sahibi bir otör olarak Prof. Dr. MOCAN yurt içinde ve yurt dışında binlerce hastaya yardım etmektedir.

Obezitede Medikal tedavinin öncülerinden olan Prof. Dr. MOCAN Diyet ve Aktif bir hayat ve kültür fiziğin önemini her zaman hastalarına örgütlemekte bu yöntemle eğer yeterli kilo verilemiyorsa veya verilen kilolar geri alınıyorsa ilaç tedavisinin rolüne dikkati çekmektedir. Her hastaya her ilacın verilmesinin uygun olmadığı ve verilen tedavinin mutlak sıkı kontrollerle yapılması gereğini vurgulamaktadır.